Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Training leraar Minibridge

Bij de training tot leraar Minibridge wordt u opgeleid om minibridgeles te geven aan kinderen van 10 tot 12 jaar. De primaire doelgroep is dus groep 7 en 8 in het basisonderwijs. U gebruikt hierbij de methode Minibridge, bestaande uit het boekje Minibridge Basis.

Minibridge

Het doel van minibridge is om kinderen op een leuke manier in contact te brengen met bridge, in de hoop dat ze daarna ook ‘echt’ willen leren bridgen. Ideaal is natuurlijk als ze dit al op de middelbare school gaan leren!

Het onderdeel van bridge dat goed toegankelijk is voor kinderen, is het spelen. Daarom ligt de nadruk op het af- en tegenspel. Om het bieden uit het spel te halen is het volgende bedacht: alle spelers noemen hardop hun aantal punten. De partij met de meeste punten gaat spelen, en de leider (degene in dat paar met de meeste punten) bekijkt meteen de dummy en bepaalt het contract: kleur of sans, en deelscore (7+ slagen) of manche (10+ slagen). Links komt uit, en u hebt een spel: minibridge!

Over de training

We zullen het vooral hebben over het lesgeven. Zelfs met eenvoudige spelregels moeten de kinderen namelijk nog heel wat leren. Alleen al het vasthouden van dertien kaarten is een heel gedoe. Ze moeten natuurlijk leren over slagen maken, en ze krijgen een beetje speeltechniek. Ook moeten eenvoudige handgrepen gegeven worden om een deelscore en een manche te kunnen onderscheiden. U kunt de kinderen echter niet belasten met te veel theoretische informatie. Hoe u dat aanpakt, leert u in de training.

Naast het lesgeven worden ook de organisatorische aspecten van een minibridgecursus behandeld. We gaan u laten nadenken over waar u cursussen zou kunnen geven en wie u daarbij zou kunnen helpen. Ook vertellen we hoe de NBB u kan ondersteunen.

De training is het begin van wat voor u een leuke hobby kan worden. De training is niet bedoeld om u te beoordelen, laat staan om u af te wijzen. Enthousiasme en kunnen omgaan met kinderen zijn belangrijker dan veel bridgekennis. Wij willen u dan ook vooral de weg wijzen, accenten aanbrengen, u voorbereiden. Voor u is dat ondersteuning, voor ons contact met het veld. Een win-win-situatie!

Globale trainingsinhoud

  • Kennismaking
  • Zelf leren minibridgen
  • Uitleg lessenpakket en werkwijze NBB
  • Toelichting per les
  • Simulaties (proeflessen)
  • Evaluatie

De training tot leraar Minibridge wordt niet afgesloten met een examen. Zij die de hele training doorlopen ontvangen aan het eind een certificaat.

Trainingspakket

  • Het leerlingenboekje Minibridge Basis
  • De docentenhandleiding minibridge
  • Informatie over minibridge

Koffie, thee en lunch tijdens de training zijn gratis.

 

Ander nieuws