Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Vrijwilligersbeleid

Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. Hoe zorg je er voor dat vrijwilligers zich prettig blijven voelen? Vrijwillige medewerkers vragen een aparte benadering, soms toegespitst op het individu. Hoe ga je hiermee om? Vaak is er behoefte aan duidelijke afspraken, regels en richtlijnen. Een helder vrijwilligersbeleid is daarom een belangrijk hulpmiddel.

Vrijwilligersbeleid bestaat over het algemeen uit het scheppen van voorwaarden voor het vrijwilligerswerk, het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en het werven van vrijwilligers.