Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Wachtwoord opvragen

Om je persoonlijke inloggegevens op te vragen of aan te passen ga je naar mijnnbb.nl – wachtwoord opvragen. Nadat je NBB-Lidnummer is ingevuld, worden de gegevens verzonden naar het mailadres dat bij de BridgeBond van jou bekend is.

Wanneer er geen mailadres van je bekend is bij de BridgeBond, kun je je wachtwoord pas opvragen nadat je je mailadres hebt doorgeven aan helpdesk@bridge.nl of aan de secretaris van je vereniging, die het mailadres zelf direct in de NBB-Ledenadministratie kan zetten.

Het wachtwoord dat je ontvangt is hoofdlettergevoelig. Neem het exact over, anders wordt het niet geaccepteerd. Nadat je voor de eerste keer bent ingelogd moet je om veiligheidsredenen direct het toegezonden wachtwoord vervangen door een persoonlijk wachtwoord.