Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Wedstrijdleider

Toelatingseisen
Cursisten dienen lid te zijn van een bij de NBB aangesloten vereniging en
– minimaal 18 jaar te zijn;
– in het bezit te zijn van het diploma CLB of TCL;
de spelkennistest (wedstrijdleidersnormering) behaald te hebben. Vrijstelling van de spelkennistest krijg je als je dit seizoen deelneemt aan tweede divisie (of hoger) viertallen, of recht hebt op het spelen in de tweede divisie (of hoger) paren. Je krijgt ook vrijstelling wanneer je een rating van 2500 of hoger hebt.

Frequentie: Eens per twee jaar (eerstvolgende opleiding start najaar 2019)

Aanmelden: uiterlijk vóór 15 september 2019. Aanmelden kan uiteraard ook eerder en onder voorbehoud van slagen spelkennistest.

Cursusopbouw
1. 6 zaterdagen, eens per maand (start najaar 2019)
2. Schriftelijk examen voorjaar 2020
3. Live arbitrages oefenen in najaar 2020
4. Mondeling examen (najaar 2020), voor diegenen die geslaagd zijn voor het schriftelijk examen en de stages met goed gevolg doorlopen hebben
5. Naast deze vier onderdelen moet er minimaal vier keer stage gelopen worden, dit mag tweemaal voor aanvang van de opleiding. Informatie bij opleidingen@bridge.nl.

Kosten
De kosten voor de opleiding zijn € 75,00* (prijspeil 2017).
Inbegrepen zijn de lessen, examengelden en het cursusboek.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van de ‘Spelregels voor wedstrijdbridge 2017’.
Alleen meedoen aan de beide examens kost € 20,00* (prijspeil 2017) (er moet dan natuurlijk ook stage gelopen worden).

Betaling: via machtiging

Inschrijving
via het inschrijfformulier te verkrijgen bij opleidingen@bridge.nl
Opgeven onder voorbehoud van het behalen van de spelkennistest is mogelijk

Inlichtingen:
Telefoon: 030-2759944
E-mail: opleidingen@bridge.nl

Toelichting

Lessen
De opleiding wordt op zes zaterdagen gegeven van elk 4,5 uur. Het is niet verplicht de lessen bij te wonen. De plaatsen waar de lessen gegeven worden zijn afhankelijk van de woonplaatsen van de deelnemers.

Stage
De cursist dient vier keer stage te lopen. De stages kunnen gelopen worden voor aanvang van de cursus, tijdens en na de cursus. U dient zelf de stageplaatsen te zoeken aan de hand van de stagehandleiding. Er worden eisen gesteld aan het soort wedstrijden waarbij u stage loopt. De stages moeten afgerond zijn voordat u aan het mondeling examen mag deelnemen.

Schriftelijk examen
Het schriftelijk examen wordt afgenomen in Utrecht. U dient voor dit examen minimaal een 5½ te behalen om te mogen deelnemen aan het mondeling examen.
Indien u slaagt voor dit examen blijft het resultaat geldig t/m de volgende cyclus. D.w.z. dat als u niet slaagt voor het mondeling examen of het u niet lukt aan de stageverplichtingen te voldoen voor het mondeling examen, u twee jaar later aan het mondeling examen kunt deelnemen zonder het schriftelijk examen te hoeven overdoen.
Oude examens.

Mondeling examen
Het mondeling examen zal plaatsvinden in Utrecht.
Tijdens dit examen dient u verschillende nagespeelde problemen aan tafel op te lossen.
U kunt pas aan dit mondeling examen deelnemen indien u aan de stageverplichtingen hebt voldaan.

Ander nieuws