Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

ZZP en Wet DBA

De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Op 12 oktober heeft de Belastingdienst goedkeuring gegeven aan sportspecifieke Modelovereenkomsten. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend antwoord te bieden op de vragen rondom de afschaffing van de VAR en invoering van de DBA.
Deze Modelovereenkomsten helpen sportorganisaties bij het beoordelen en juist vormgeven van hun arbeidsrelaties. In de modellen zijn bepaalde sportspecifieke zaken nadrukkelijk vastgelegd. De Belastingdienst heeft ermee ingestemd dat bij naleving van de beschreven verplichtingen geen dienstbetrekking ontstaat.
De keuze voor drie modellen is gemaakt om tegemoet te komen aan enkele bijzonderheden in de sport. In de toelichting bij ieder model staan voorbeelden van gevallen waarvoor het model bruikbaar kan zijn.
Let op! De artikelen die geel gemarkeerd zijn mag u niet veranderen. De andere artikelen mag u wel veranderen, zo lang ze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen. De modellen worden ook nog op de website van de Belastingdienst gepubliceerd.
NB Informatie over Uitstel naleving Wet DBA tot 2018

Handige downloads

Modelovereenkomstsport - geen persarbeid Inloggen / Lid worden
Download
Modelovereenkomstsport - geen gezag inspanning Inloggen / Lid worden
Download
Modelovereenkomstsport - geen gezag resultaat Inloggen / Lid worden
Download