Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kosten voor lidmaatschap NBB-Totaalclub

De kosten voor het lidmaatschap zijn opgebouwd uit een basisbijdrage per jaar, een contributie per lid en een toeslag per keer dat een speler zonder NBB-lidnummer meespeelt.

Basisbijdrage

De basisbijdrage per jaar wordt berekend op basis van het bij de vereniging behorende aantal leden (peildatum januari).
De basisbijdrage per kalenderjaar is per 1-1-2018:
0-40 leden € 50,-
41-140 leden € 150,-
141-250 leden € 300,-
251 e.v. leden € 500,-
Als een club later in het jaar lid wordt, zal de basis bijdrage naar rato in rekening worden gebracht (met een minimum van €75,-. De hoogte van het basis bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de BridgeBond.

Contributie per lid

De contributie per lid wordt eenmaal per jaar (in januari) geheven als voorschot, op basis van het aantal leden van de club. In het nieuwe jaar wordt op basis van nacalculatie, de voorschotnota gecorrigeerd.
De contributie per lid bedraagt € 23,- (vanaf 26 jaar), voor jeugdleden (een geheel kalenderjaar nog geen 26 jaar) bedraagt de contributie € 12,-. Voor leden die lid zijn van meer dan een club, zijn er bijzondere regelingen.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de BridgeBond.

Toeslag voor niet NBB-leden

Voor deelname van niet NBB-leden, betaalt de vereniging € 0,50 speler die niet geregistreerd staat als NBB-lid per invoer. Deze heffing voor niet-NBB-leden wordt achteraf betaald, door middel van een boeking op de rekening courant eens per maand).

*Deze informatie is een verkorte weergave. Download voor een volledig overzicht van de kosten de bijgaande PDF.

Voorwaarden voor lidmaatschap NBB-Totaalclub

Kosten lidmaatschap NBB-Totaalclub
Download