Elke maand publiceren we op onze website de nieuwste ladderpuzzel, bij het verschijnen van het blad Bridge.

Doe ook mee!

In het blad Bridge en op de website worden de oplossingen van experts en andere inzenders vergeleken in een panel en besproken door Chris Niemeijer en Frans Borm.

Prijzen per maand

De ladderpuzzel is niet alleen goed om je bieden te oefenen, je kunt er ook een prijs mee winnen. De prijswinnaars met de hoogste scores worden maandelijks bekendgemaakt, op de pagina van de bespreking.

Waar vind ik de nieuwste ladderpuzzel?

Ga hier rechtstreeks naar de nieuwste ladderpuzzel...

Aan het eind van elke maand publiceren we bij de inhoudsopgaven van het nieuwe blad: daaronder vind je de nieuwe opgaven, de bespreking uit het bridgeblad en de ladderstand.

Je komt er altijd snel via de homepage: klik op de nieuwste cover van het magazine Bridge (links in het verticale, blauwe menu). Je vindt de drie buttons onderaan op de pagina.