Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

NBB-Lidnummer

Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren als organisatie, is het belangrijk dat de NAW-gegevens zo compleet mogelijk zijn. Met het oog op de privacy is het daarentegen niet gewenst dat derden die gegevens kunnen zien.

MijnNBB

Op www.mijnnbb.nl staan je eigen persoonsgegevens. Als je bent verhuisd o.i.d. kun je dat via www.mijnnbb.nl wijzigen. Op het moment dat je inlogt met je NBB-Lidnummer en je bijbehorende wachtwoord, wordt er ook altijd meteen gekeken of je een bestuursfunctie bekleedt. Bestuursleden hebben meer ‘rechten’ op mijnnbb.nl. Zij kunnen (in tegenstelling tot gewone leden) altijd de ledenlijst bekijken. De secretaris, de penningmeester en de ledenadministrateur kunnen als enige bestuursleden de NAW-gegevens van de leden van de vereniging aanpassen. Het is dus belangrijk dat je je inloggegevens niet met anderen deelt. Daarnaast is het ook belangrijk dat bij een wijziging in het bestuur de functie wordt toegewezen aan het nieuwe bestuurslid en vervolgens bij het aftredende lid beëindigd wordt. Let hierbij wel op dat je eerst toewijst en daarna beëindigt, want als je zelf aftredend secretaris bent en je beëindigt die functie bij jezelf, dan verlies je ook meteen de rechten om iemand anders de functie toe te wijzen.