In Almere is vanochtend een enthousiaste groep met 'Denken en Doen' gestart met een supergezellige, geanimeerde aftrap. Vanuit de gemeente waren de buurtsportcoaches Sebastiaan & Renger aanwezig, die deze ochtend de koffie aangeboden hebben. Naast de docent waren ook helpende handen aanwezig vanuit BC Almere. In totaal starten ruim 60 mensen in de wijk Tussen de Vaarten, verdeeld over twee lesgroepen. Komende donderdagmiddag start de tweede groep. 

Samen leren bridgen brengt je in beweging en onder de mensen. Denken en Doen is telkens een samenwerking tussen de gemeente, de BridgeBond en de bridgeclub. Dat Almere echt warm is gelopen voor het project, blijkt uit het feit dat al eerder (in Almere Waterwijk) ruim 60 enthousiaste ouderen deelnamen. Bekend is dat bridge onze hersenen scherp houdt. Maar een wakker brein alleen is niet genoeg. Het project zorgt er vooral voor dat ouderen deel blijven uitmaken van de gemeenschap. Dat alleen al geeft veel gezondheidswinst. Lees meer over Denken en Doen...