De Laws Committee van de World Bridge Federation (WBF) houdt elke tien jaar de spelregels voor wedstrijdbridge tegen het licht. De besluiten tot aanpassingen zijn deze week bekendgemaakt. De komende weken bestuderen we die en kijken we naar de vertaling van de (Engelstalige) aanpassingen.
De BridgeBond draagt er zorg voor dat de aanpassingen met ingang van het nieuwe bridgeseizoen (2017-2018) verwerkt zijn in een nieuwe uitgave van het spelregelboekje voor wedstrijdbridge. Uiteraard informeren we voorafgaand aan het seizoen onze districten, clubs en het kader. De wijzigingen hebben tot doel het spel soepeler te laten verlopen. We verwachten dat de aanpassingen niet veel invloed zullen hebben op de gewone club-praktijk.