De Laws Committee van de World Bridge Federation (WBF) houdt elke tien jaar de spelregels voor wedstrijdbridge tegen het licht. De wijzigingen hebben tot doel het spel soepeler te laten verlopen. Inmiddels zijn de besluiten tot aanpassingen verwerkt in een nieuwe uitgave van het spelregelboekje voor wedstrijdbridge. Hierbij stellen we graag de formele door de Weko vastgestelde vertaling van de internationale spelregels voor wedstrijdbridge 2017 beschikbaar. De boekjes zijn in augustus leverbaar en worden dan aan de verenigingen verzonden.