De BridgeBond zoekt kandidaten voor de navolgende statutaire NBB-commissies waarvan de leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (op 4 november 2017): Adviesraad, Commissie van Beroep, Financiële Commissie, Straf- en Tuchtcommissie.Adviesraad (vacaturekenmerk: AR2017)
Deze commissie adviseert het Bondsbestuur van de BridgeBond over het (strategische) beleid. De rol en werkwijze van deze commissie is beleidsondersteunend (en niet toezichthoudend). Zie verder het competentieprofiel (klik hier).

Commissie van Beroep (vacaturekenmerk: CvB2017)
Deze commissie is het orgaan dat tot taak heeft juridisch te beslissen in hoogste ressort in alle gevallen waarin haar ingevolge de statuten en reglementen van de BridgeBond beslissingsbevoegdheid is verleend. Men komt alleen (als kamer) bijeen indien er daadwerkelijk zaken zijn. De frequentie hiervan is wisselend, maar gemiddeld twee keer per jaar. Zie verder het competentieprofiel (klik hier).

Financiële Commissie (vacaturekenmerk: FC2017)
Deze commissie heeft een rol bij het toezicht op de financiën van de BridgeBond en vergadert in beginsel twee keer per jaar in Utrecht. Zie verder het competentieprofiel (klik hier).

Straf- en Tuchtcommissie (vacaturekenmerk: ST2017)
Deze commissie is het orgaan dat de strafrechtspleging binnen de BridgeBond verzorgt. Men komt alleen (als kamer) bijeen indien er daadwerkelijk zaken zijn. De frequentie hiervan is wisselend, maar gemiddeld twee keer per jaar. Zie verder het competentieprofiel (klik hier).

Alle vacatures betreffen vrijwilligersfuncties waarop de standaard NBB-reiskostenvergoeding van toepassing is.

Reageren
Aan geïnteresseerden wordt gevraagd uiterlijk maandag 4 september 2017 schriftelijk te reageren via het sturen van een e-mail met motivatie en cv en het vacaturekenmerk naar de secretaris van de BridgeBond, Gijs van der Scheer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Voor nadere informatie of vragen kunt u terecht bij de secretaris van het Bondsbestuur, Gijs van der Scheer, die de procedure begeleidt [tel. 030 - 275 99 99 (Algemeen) of via de mail]. Na een schriftelijke selectie van de binnengekomen reacties volgt in september een gesprek te Utrecht tussen kansrijke kandidaten, een zittend commissielid/voorzitter en het Bondsbestuurslid dat de betreffende commissie in portefeuille heeft. In oktober volgt dan een (openbare) voordracht door het Bondsbestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor benoeming. De Algemene Ledenvergadering waarin benoeming plaatsvindt, is op 4 november 2017.  

De BridgeBond is in hoge mate afhankelijk van (deskundige) vrijwilligers die zich voor de NBB willen inzetten. We hopen dat u deze oproep serieus wilt overwegen. Uw reactie wordt bijzonder op prijs gesteld.