De BridgeBond is blij dat Jacques Barendregt en Koos Vrieze, beiden auteurs van leerboeken (Barendregt inzake bridge en Vrieze inzake wiskunde), de opdracht van de BridgeBond hebben aanvaard om een leermethode voor bridge te schrijven die geschikt is voor de doelgroep 60+ en die aansluit op het biedsysteem Standaard Hoog©. Verwacht wordt dat deze methode in de zomer van 2018 beschikbaar komt.

Koos Vrieze heeft besloten zijn royaltyrechten volledig ten goede te laten komen aan het Jeugdfonds van de BridgeBond, zodat er geen tegengestelde belangen zijn met zijn rol als voorzitter van het Bondsbestuur van de BridgeBond. Met de komst van deze leermethode wordt een belangrijke stap gezet inzake de uitvoering van de plannen in “KOM ERBIJ”, het meerjarenbeleidsplan van de NBB. Hierin wordt beoogd om deze doelgroep actief bij bridge te betrekken.