In het televisieprogramma 'Liefs Uit...' worden Nederlanders met een buitenlandse partner gevolgd tijdens het inburgeringsproces in Nederland. De aflevering van 13 december is gewijd aan de Nederlander Floris Vlaanderen en zijn Portugese vrouw Joana. Bridge neemt in hun leven een centrale rol in, zo ook in de betreffende aflevering. Zij kennen elkaar van een internationaal bridgetoernooi op de Azoren. Floris mocht daar onder de vlag van de BridgeBond naartoe. Floris: "De BridgeBond is dus in feite verantwoordelijk voor ons huwelijk, waarvoor dank! :-)."

In het KRO-NCRV programma Liefs Uit… volgt Joris Linssen zes verliefde Nederlanders die er alles voor over hebben om samen met hun buitenlandse partner een toekomst in Nederland op te bouwen. Joris volgt de verliefde stellen gedurende een lange periode, vanaf het moment dat er afscheid wordt genomen van familie en vrienden in het land van herkomst tot de hereniging in Nederland waar lang en intens naar toe is geleefd.

Dat bridge hun grote hobby is wordt uitgebreid belicht in de aflevering. Er is ook gefilmd op de bridgeclub SBC Dombo in Utrecht. Floris: "Doordat wij relatief jonge bridgers zijn (27 en 30), komt de sport naar voren als iets wat ook jonge mensen zouden kunnen (moeten!) doen." Allemaal kijken dus, het belooft een leuke aflevering te worden!