Veel bridgeclubs hebben vragen over de nieuwe Europese privacywetgeving AVG die eind mei in Nederland van kracht wordt. De BridgeBond heeft daarom de aangekondigde informatieve ‘circulaire’ verspreid onder de aangesloten verenigingen (secretarissen en voorzitters). Voor clubs die op dit punt vragen hebben, verwijzen we naar deze circulaire.