De BridgeBond behartigt de belangen van alle bridgespelers en is constant op zoek naar mogelijkheden tot vernieuwingen en verbeteringen, zowel beleidsmatig als uitvoerend. Met de mogelijkheden die de techniek biedt, wil de bond alle spelers op elk moment van dienst zijn en de bridgesport in Nederland verder ontwikkelen en faciliteren. Om een breed spectrum van gezichtspunten mee te nemen bij zijn besluitvorming heeft het Bondsbestuur een Adviesraad ingesteld. De Adviesraad adviseert het Bondsbestuur van de BridgeBond over het (strategische) beleid. De rol en werkwijze van deze commissie is beleidsondersteunend.

Voor meer informatie zie: www.bridge.nl/adviesraad en Competentieprofiel Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit een zestal leden met een diversiteit aan expertise. Per november 2018 ontstaan twee vacatures binnen de Adviesraad wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van een tweetal leden van de Adviesraad. We zoeken derhalve nieuwe collega’s die zich herkennen in bovengenoemd Competentieprofiel.

Om de diversiteit in de Adviesraad te borgen roepen we met name kandidaten op die zich herkennen in één van de volgende experisegebieden:

  • bestuurlijke ervaring in een commerciële omgeving;
  • bestuurlijke ervaring in één van de districten;
  • onderwijskundige ervaring.

De vacatures betreffen vrijwilligersfuncties waarop de standaard NBB-reiskostenvergoeding van toepassing is.

Reageren (vacaturekenmerk AR2018)
Aan geïnteresseerden wordt gevraagd uiterlijk 3 september 2018 schriftelijk te reageren via het sturen van een e-mail met motivatie en cv en het vacaturekenmerk naar de secretaris van de BridgeBond, Gijs van der Scheer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor nadere informatie of vragen kun je terecht bij de secretaris van het Bondsbestuur, Gijs van der Scheer, die de procedure begeleidt (tel. 030 - 2759915 of via de mail). Na een schriftelijke selectie van de binnengekomen reacties volgt een gesprek in Utrecht met kandidaten, een zittend lid/voorzitter van de Adviesraad en een lid van het Bondsbestuur. In oktober volgt dan een (openbare) voordracht door het Bondsbestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor benoeming. De Algemene Ledenvergadering waarin benoeming plaatsvindt, is op 3 november 2018.

De BridgeBond is in hoge mate afhankelijk van (deskundige) vrijwilligers die zich voor de BridgeBond inzetten. We hopen dat je deze oproep serieus wilt overwegen. Je reactie wordt bijzonder op prijs gesteld.