Tot nu toe publiceerde de BridgeBond je lidnummer en meesterpuntensaldo elke maand op de adresdrager van het magazine Bridge. Op de adresdrager van juni staan deze gegevens niet meer, vanwege de nieuwe privacyregels. Je actuele meesterpuntensaldo kun je nog steeds online raadplegen. Via MijnNBB zie je in één oogopslag hoe je ervoor staat. Ook je lidnummer vind je snel online. 

Waar vind ik nu mijn meesterpunten?
Je kunt ze online opvragen via MijnNBB. Hoe je dat doet, lees je hier...

Hoe vind ik snel mijn lidnummer?
Je kunt je lidnummer hier opvragen. Vul je geboortedatum en postcode in en je lidnummer verschijnt.

Waarom publiceert de BridgeBond niet langer mijn lidnummer en meesterpuntensaldo op de adresdrager van Bridge?
Graag publiceerden we als service deze gegevens en uit de reacties blijkt dat leden dit waardeerden. Reden voor de wijziging is de privacywetgeving en aanleiding is een klacht van een clublid. Het clublid achtte het vermelden van het aantal meesterpunten én het NBB-Lidnummer op de adresdrager van het Bridgeblad niet in overeenstemming met de privacyregels. Immers, door postbezorging van het blad aan het huisadres kan iedereen deze persoonsgegevens zien. Over dit bezwaar heeft de BridgeBond advies ingewonnen. Uit het ingewonnen advies bleek dat de BridgeBond onder de AVG met deze praktijk risico’s kan lopen. Zekerheidshalve moest daarom besloten worden om deze persoonsgegevens met ingang van juni 2018 van de adresdrager te verwijderen.