Voor verenigingen én districten zijn (vernieuwde) privacymodellen beschikbaar. Alle NBB-Basisclubs, NBB-Totaalclubs en districten kunnen het model dat voor hen van toepassing is downloaden en aanpassen. Ook het document met de veelgestelde vragen is hierop aangepast.


1. Speciaal voor NBB-Basisclubs is het ‘Model Privacyverklaring Bridgeclubs (NBB-basisclubs)’. Een NBB-Basisclub is een organisatie zonder clubleden in MijnNBB (lees hier wat een NBB-basisclubs precies is).
2. Voor NBB-Totaalclubs is een vernieuwde versie beschikbaar van het in mei geïntroduceerde ‘Model Privacyverklaring voor clubs’. De aanpassingen zijn gering, ze betreffen uitsluitend verduidelijkingen. Uiteraard adviseert de BridgeBond dat bridgeclubs op de clubwebsite het meest recente model tonen, dat is het Model Privacyverklaring NBB-totaalclubs BridgeBond, versie juli 2018.
3. Ook voor de districten is er een Model Privacyverklaring bridgedistricten beschikbaar gemaakt.
De aanpassingen zijn ook verwerkt in een vernieuwd veelgestelde vragen document (versie 1.1).