Algemene Ledenvergadering 2018 BridgeBond
Datum: zaterdag 3 november 2018
Aanvang: 14.30 uur
Locatie: Hotel- en Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD ArnhemAgendavoorstel

1.    Opening
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Verslag van de ALV d.d. 4 november 2017                     
4.    Verslag van de Financiële Commissie over 2017
5.    Jaarverslag 2017: Sportief en Financieel                     
6.    Verslag Adviesraad
7.    Bestuursbeleid                                        
8.    Begroting 2019 met contributievoorstel                    
9.    Voorstel (her)benoemingen in organen van de BridgeBond            
10.    Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de jaarrekening 2018    
11.    Vaststellen datum en locatie Bridgecongres 2019
12.    Rondvraag
13.    Sluiting