Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Nieuws

Advies over de positie en taken van de districten

In januari 2019 heeft de Adviescommissie districten advies uitgebracht aan het Bondsbestuur via een notitie. De Adviescommissie is ingesteld als aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de BridgeBond op 4 november 2017 in Zwolle.

De opdracht van de commissie was om te adviseren over de positie en taken van de districten. Het Bondsbestuur heeft uit deze notitie een aantal conclusies getrokken hoe de positie verbeterd kan worden.

In de notitie van de Adviescommissie zie je welke personen betrokken zijn geweest, de gekozen werkwijze en het advies. In het document met de conclusies zijn de idee├źn en aanbevelingen te vinden, zoals die gerealiseerd zullen worden om de gewenste functionaliteit van het district te versterken.

Zowel de notitie van de Adviescommissie als de conclusies van het Bondsbestuur kun je hier in de kennisbank vinden.

Ander nieuws