Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Nieuws

Jeugdcommissie Leiden enthousiasmeert jeugd en steunt vrijwilligers

In 2015 heeft het bestuur van het district Leiden e.o. een commissie Jeugdbridge ingesteld die initiatieven in kaart brengt, eventueel verbindt en onderzoekt welke initiatieven ontplooid kunnen worden om jeugdbridge in de regio van de grond te krijgen.

De commissie ontstond omdat initiatiefnemers Leo Huvers en Henk Wijzenbroek onder voorzitterschap van Wouter Theune het jammer vonden dat er in het district weinig ruimte was voor jeugd. Het aantal jeugdspelers nam af en de initiatieven die er waren, waren zeer lokaal, kleinschalig en volledig afhankelijk van een of twee enthousiastelingen. Leo en Henk zijn nog steeds in de commissie actief, aangevuld met nieuwe voorzitter Guido Scholtes en Sean Adams.

De commissie heeft als doel gesteld binnen vijf jaar het aantal jeugdspelers in het district te vertienvoudigen. Ook wil het via de jongeren de ouders bereiken, waardoor er meer leden komen tussen de 25 en 55 jaar. Deze groepen kunnen helpen bridge in een ander daglicht te stellen. Het plan van aanpak benoemt vier doelgroepen waaronder bridge moet worden gepromoot: Pupillen (Basisonderwijs), Middelbaar Onderwijs, Studenten en Jeugdverenigingen.

Het speelveld ziet er nu, bijna drie jaar verder, anders uit: in het district zijn op dit moment zeven lokale kernen actief. Via lessen minibridge hebben meer dan duizend kinderen kennis gemaakt met bridge. In Leiderdorp en Bodegraven zijn ook al kernen ontstaan waarin enthousiaste minibridgers buiten schooltijd terecht kunnen.

Na eerdere lessen bridge op het Fioretti College in Lisse, begint men in januari 2019 met het geven van bridgelessen op het Bonaventuracollege in Leiden. Via de jeugd worden ook ouders gemotiveerd; na de introductiecursus Minibridge gaan een aantal ouders de stap zetten naar echt bridge. Binnen Leiden draagt bridgeclub PAS het studentenbridge. In hun thuishonk, de Pelibar, is gestart met vrij bridgen en les voor de jeugd op vrijdagavonden. Op zichzelf al een heel goed initiatief, maar het biedt ook direct een vervolgmogelijkheid voor middelbare scholieren die in de onderbouw bridgeles hebben gekregen.

In het kader van het tachtigjarig bestaan van het district (District Leiden 80 jaar JONG) organiseerde het district een (groot)ouder-kindtoernooi. Veertig kinderen speelden minibridge. Een succes dat volgend jaar herhaald zal worden.

De commissie steunt startende vrijwilligers en helpt kernen die door het wegvallen van vrijwilligers in de problemen komen. Zo proberen wij de continuïteit in het district te waarborgen en het mogelijk te maken dat kinderen kennis kunnen blijven maken met (mini)bridge. Op de districtswebsite staat niet alleen wie wij zijn, ook wat we aanbieden en welke kernen er op dit moment actief zijn.

Met dank aan Sean Adams

Ander nieuws