Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Nieuws

Nieuwe directeur bondsbureau

Het doet het Bondsbestuur plezier mee te delen dat we erin zijn geslaagd een opvolger te vinden voor Gijs van der Scheer, die dit voorjaar te kennen gaf zijn taken als bondsdirecteur van de BridgeBond te willen neerleggen.
Met Berit van Dobbenburgh is deze maand overeenstemming bereikt over haar indiensttreding als directeur van het bondsbureau, tevens bestuurssecretaris.
Zij zal per 1 november beginnen en ook aanwezig zijn op het komende bridgecongres van de BridgeBond op 9 november, waar de aanwezige clubbestuurders en het kader in de gelegenheid zijn kennis met haar te maken.
Gijs van der Scheer zal in ieder geval nog tot en met de ALV en het Bridgecongres op 9 november zijn taken als bestuurssecretaris blijven uitvoeren.

Ander nieuws