Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Nieuws

Tussentijdse herschikking in het Bondsbestuur van de BridgeBond

Bondsbestuur november 2018Petra van Wingerden, vicevoorzitter van het Bondsbestuur, is onlangs benoemd tot interim burgemeester van de gemeente Apeldoorn. Allereerst passen hier natuurlijk felicitaties bij.

Helaas voor de BridgeBond leidt deze benoeming ertoe dat Petra met onmiddellijke ingang haar verantwoordelijkheden als lid van het Bondsbestuur neerlegt. Dit betekent dat Petra (op de foto in het midden) geen deel meer uitmaakt van het bestuur. Het Bondsbestuur benoemt Theo van Munnen uit haar midden tot vicevoorzitter, Theo maakt als zodanig deel uit van het dagelijks bestuur van de BridgeBond. Hij zal tevens de portefeuille van Petra waarnemen totdat in haar vacature is voorzien.

Vacature-openstelling

Het bestuur heeft besloten dat in dit eerste kwartaal de vacature voor bondsbestuurder wordt opengesteld waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden. Uiteindelijk is de daadwerkelijke benoeming van een kandidaat tot bondsbestuurder een voorrecht van de Algemene Vergadering. Een benoeming zal dus pas op het Bridgecongres in november van dit jaar plaatsvinden.

Ander nieuws