Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Nieuws

Vacature bestuurslid van de BridgeBond

Bondsbestuur november 2018Het Bondsbestuur van de BridgeBond nodigt kandidaten van harte uit om te reageren op de vacature van een nieuw te benoemen bestuurslid. De functie is vrijgekomen nadat Petra van Wingerden is afgetreden om haar taak als waarnemend burgemeester van Apeldoorn te kunnen vervullen.

Affiniteit voor de rol van bridge bij maatschappelijke ontwikkelingen strekt tot aanbeveling, net als een netwerk in het openbaar bestuur. De BridgeBond streeft naar gelijke genderverhoudingen binnen het bestuur. Reageer voor 15 april 2019 met een motivatiebrief en een cv.


Ga naar de pagina over het Bondsbestuur voor meer informatie over de vacature, de samenstelling van het huidig Bondsbestuur, het rooster van aftreden, de portefeuilleverdeling en het bestuurs- en competentieprofiel.

Een formele benoeming door de Algemene Vergadering vindt niet eerder plaats dan in november 2019, dit staat echter aan een eerdere kennismaking en participatie niet in de weg. Stuur bij belangstelling een reactie naar de secretaris van het Bondsbestuur Gijs.vd.Scheer@bridge.nl

Ander nieuws