Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

De BridgeBond

BridgeBond, kom erbij

De Nederlandse Bridge Bond is een vereniging met de bridgeverenigingen als leden. Er zijn ongeveer 1050 verenigingen lid van de BridgeBond met in totaal ruim 117.000 leden. De aangesloten verenigingen zijn georganiseerd in 24 districten. Het Bondsbestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Doelstelling van de BridgeBond

De BridgeBond wil het bridgespel in de ruimste zin van het woord bevorderen: we organiseren en ondersteunen bridgewedstrijden; ontwikkelen middelen om meer mensen te interesseren voor bridge; helpen bridgeverenigingen en mensen die het bridgespel (willen) beoefenen en overdragen. We werken nauw samen met andere organisaties zowel binnen als buiten Nederland. We faciliteren dit alles via het bondsbureau en de Bridge- en Boekenshop en laten het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel exploiteren.

Statuten van de Nederlandse Bridge Bond
Download
Kom erbij Meerjarenbeleidsplan NBB 2017-2020
Download

De jaarverslagen, begrotingen en de verslagen van de ALV vind je hier.

Voor een precieze omschrijving van de doelstelling van de BridgeBond verwijzen we naar de Statuten. Het meerjarenbeleidsplan, de begroting en het jaarverslag worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV).