Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Bondsbestuur

Het Bondsbestuur bestuurt de BridgeBond en bestaat uit ten minste vijf personen. De leden van het Bondsbestuur worden door de Algemene Ledenvergadering bij voorkeur benoemd uit clubleden waarbij de voorzitter en de penningmeester in functie worden gekozen. Het Bondsbestuur heeft een bezoldigd secretaris; deze is geen lid van het Bondsbestuur.

Het Bondsbestuur werkt langs de lijnen van Goed Sportbestuur bij het vervullen van openvallende vacatures in het Bondsbestuur. Gebruikelijk is om via de eigen openbare kanalen (o.a. de website) bekend te maken dat nieuwe bestuursleden worden gezocht.

Samenstelling Bondsbestuur

Koos Vrieze
voorzitter (Maastricht)
voorzitter@bridge.nl
Theo van Munnen
(vicevoorzitter) Bilthoven
vicevoorzitter@bridge.nl
Marten La Haye
(penningmeester) Bergen NH
penningmeester@bridge.nl
Jeroen Bruggeman
(bestuurslid) Haarlem
Alexandra Ouwejan
(bestuurslid) Breukelen
Jan Stavast
(bestuurslid) Drachten
Gijs van der Scheer
(secretaris, geen bestuurslid) Soest
gijs.vd.scheer@bridge.nl

Rooster van benoeming en aftreden

Koos Vrieze (voorzitter) is in 2018 herbenoemd in de functie van voorzitter. Jan Stavast en Jeroen Bruggeman zijn herbenoemd in 2018. Marten La Haye is in 2017 in functie als penningmeester benoemd voor de periode van twee jaar. In 2016 zijn Theo van Munnen en Alexandra Ouwejan benoemd. Vanaf januari 2019 is in het Bondsbestuur een vacature ontstaan door tussentijds aftreden.

Een zittingsperiode is drie jaar, tenzij anders aangegeven. Bestuursleden kunnen twee keer worden herbenoemd, de maximale zittingstermijn is 9 jaar.

Portefeuilleverdeling Bondsbestuur januari 2019
Download
NBB Bestuurs- en competentieprofiel
Download

Vacature

Vacature bondsbestuurslid
Download