Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

NBB-Dopingreglement

Het antidopingbeleid wordt internationaal bepaald en vastgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). De sport en de overheden hebben beleid en regelgeving op het gebied van doping vastgesteld in de World Anti-Doping Code (WAD Code).

In de WAD Code is onder meer opgenomen wat de definitie van doping is, welke sanctie(s) gehanteerd worden, maar ook de verplichtingen t.a.v. voorlichting en informatie. Hiermee wordt gestreefd naar standaardisatie van regelgeving. Voor een sporter maakt het niet uit in welk land je woont, welke sport je doet, of aan wat voor evenement je meedoet: in alle gevallen gelden dezelfde dopingregels.

In Nederland hebben NOC*NSF, de sportbonden, de Rijksoverheid (het Ministerie van VWS), en de Dopingautoriteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het antidopingbeleid.

NOC*NSF heeft vervolgens in haar toelatingscriteria opgenomen dat sportbonden met erkende topsportdisciplines verplicht zijn een dopingbeleid en dopingreglement te hebben dat voldoet aan de van toepassing zijnde voorwaarden van de WAD Code.

De BridgeBond (NBB) streeft naar integere sportbeoefening en onderschrijft het (inter)nationaal dopingbeleid. Hiertoe hanteert de BridgeBond het Dopingreglement.

Dopingreglement versie 2016
Download