Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie

De BridgeBond hecht er aan dat je de bridgesport in een sociaal veilige omgeving kunt uitoefenen. Hiertoe heeft de BridgeBond een VertrouwensContactPersoon (VCP) Seksuele Intimidatie aangesteld.

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Hieronder kun je het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie downloaden.

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie 30 juni 2014
Download