Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Organisatie

Algemene Ledenvergadering

De Nederlandse Bridge Bond (BridgeBond) is een vereniging met bridgeverenigingen als leden. Er zijn ongeveer 1050 verenigingen lid van de BridgeBond met in totaal ruim 117.000 leden. Deze aangesloten verenigingen vormen samen de Algemene Ledenvergadering en zijn het hoogste orgaan binnen de bondsorganisatie.

Bondsbestuur

Het Bondsbestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Overzicht van de leden van het Bondsbestuur

Bondsbureau

Het bondsbureau voert onder leiding van een directeur het vastgestelde beleid uit en ondersteunt het Bondsbestuur bij de uitvoering van de taken. Het bondsbureau heeft daarnaast een signalerende taak en een proactieve rol in het bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van de BridgeBond.

Overzicht van de medewerkers van het bondsbureau

Commissies

Er zijn verschillende commissies die het Bondsbestuur en het bondsbureau adviseren dan wel ondersteunen.

Commissies door de ALV benoemd

Adviesraad (AR) Samenstelling en informatie
Commissie van Beroep (CvB) Samenstelling en informatie
Financiële Commissie (FC) Samenstelling en informatie
Straf- en Tuchtcommissie (S&T) Samenstelling en informatie

Commissies door het Bondsbestuur benoemd

Commissie Jeugdbridge (CJB)
Commissie Kei/Stuur
Commissie Leraren Opleiding (CLO)
Commissie Meesterpunten
Protestcommissie
Wedstrijdcommissie (Weko)
Examencommissie BVC/CLB/WL 
leden benoemd door de Weko

Meer informatie over samenstelling van de verschillende commissies

Ander Overleg

Spelersraad Meer informatie over samenstelling en informatie

Districten

De 24 districten ondersteunen de BridgeBond bij het contact met verenigingen in het land. Zij bieden clubondersteuning, stimuleren de verenigingen om deel te nemen aan activiteiten, organiseren wedstrijden en helpen bij het organiseren van cursussen. Districten hebben hun eigen website. Overzicht van alle districten

Ambassadeurs

Het Bondsbestuur van de BridgeBond krijgt veel uitnodigingen voor recepties en bijeenkomsten van districten, jubilerende verenigingen, denksportcentra en overheid. Er zijn zo veel uitnodigingen dat het Bondsbestuur zich laat bijstaan door zeven ‘ambassadeurs’. Zij vertegenwoordigen het Bondsbestuur regelmatig bij representatieve zaken.
Overzicht van de ambassadeurs.