Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Adviesraad (AR)

De Adviesraad heeft tot taak het Bondsbestuur met advies bij te staan omtrent onderwerpen (w.o. visieontwikkeling en beleid) die van strategisch – dikwijls langetermijn – belang zijn voor de BridgeBond en voorts omtrent de onderwerpen die het Bondsbestuur aan hem voorlegt.

Samenstelling Adviesraad

mw. J.A. (Anneke) Simons (voorzitter), zittingstermijn tot november 2020
mw. G. (Gerda) Brinkman, zittingstermijn tot november 2021
mw. A.H.F. (Agnes) Elling, zittingstermijn tot november 2020
mw. C. (Caroline) van der Esch, zittingstermijn tot november 2021
dhr. M.M. (Michel) Jansma, zittingstermijn tot november 2021
dhr. D.N. (Dick) Rövekamp, zittingstermijn tot november 2019
dhr. C.N. (Carel) Storm van ’s Gravesande, zittingstermijn tot november 2021

Rapportage Adviesraad

De Adviesraad brengt tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden in het afgelopen bridgeseizoen.

Hieronder kun je de rapportages van de Adviesraad downloaden.

Rapportage Adviesraad NBB oktober 2018
Download
Rapportage Adviesraad NBB november 2017
Download
Rapportage Adviesraad NBB november 2016
Download
Rapportage Adviesraad NBB november 2015
Download
Rapportage Adviesraad NBB oktober 2014
Download

Competentieprofiel Adviesraad

Hieronder kun je het competentieprofiel van de Adviesraad downloaden.

Competentieprofiel Adviesraad
Download