Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Spelersraad

De spelersraad is een door topspelers gekozen onafhankelijk adviesorgaan van de Nederlandse Bridge Bond dat de belangen van de topspelers behartigt. Onder “topspelers” worden verstaan al diegenen die spelen in de Meesterklasse, 1e Divisie, Bondsklasse A Vrouwen en/of lid zijn één van de kerngroepen (Open, Vrouwen, Jeugd).

Samenstelling van de Spelersraad
n.a.v. de laatste verkiezingen (november 2018)

Spelerse-mail
René Coppensrenecoppens58@outlook.com
Merlijn Donkpippin@home.nl
Karen de Leeuwkaren.de.leeuw@planet.nl
Oscar Nijssenoscarnijssen@cs.com
Joris van Lankveldjvanlankveld@gmail.com
Merel Bruijnsteen (vz.)merelbruijnst1@gmail.com
Tom van Overbeeketomvov@gmail.com
Jaap Trouwborstj.trouwborst@inter.nl.net

ambtelijk secretaris
Ad Cosijnad.cosijn@bridge.nl

 

Laatste wijziging op donderdag 20 februari 2019

Reglement Spelersraad

Het reglement Spelersraad kun je hier downloaden.
Meer informatie over de Spelersraad en notulen van vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris via e-mailadres ad.cosijn@bridge.nl.

Reglement Spelersraad
Download