Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Spelersraad

De spelersraad is een door topspelers gekozen onafhankelijk adviesorgaan van de Nederlandse Bridge Bond dat de belangen van de topspelers behartigt. Onder “topspelers” worden verstaan al diegenen die spelen in de Meesterklasse, 1e Divisie, Bondsklasse A Vrouwen en/of lid zijn één van de kerngroepen (Open, Vrouwen, Jeugd).

Najaar 2018 zijn er nieuwe verkiezingen voor de Spelersraad.
Oproep kandidaatstelling

Samenstelling van de Spelersraad
n.a.v. de laatste verkiezingen (november 2016)

Spelerse-mail
René Coppensrenecoppens58@outlook.com
Merlijn Donkpippin@home.nl
Karen de Leeuwkaren.de.leeuw@planet.nl
Rosalind Hengeveldrosalind@xs4all.nl
Joris van Lankveldjvanlankveld@gmail.com
Merel Bruijnsteenmerelbruijnst1@gmail.com
Tom van Overbeeketomvov@gmail.com
Jaap Trouwborstj.trouwborst@inter.nl.net

ambtelijk secretaris
Ad Cosijnad.cosijn@bridge.nl

 

Laatste wijziging op donderdag 27 september 2018

Reglement Spelersraad

Het reglement Spelersraad kun je hier downloaden.
Meer informatie over de Spelersraad en notulen van vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris via e-mailadres ad.cosijn@bridge.nl.

Reglement Spelersraad
Download