Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Privacybeleid

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft tot diverse vragen aan de BridgeBond geleid. De BridgeBond ondersteunt de aangesloten verenigingen hierin graag.

 

 

Privacybeleid BridgeBond en verenigingen

Uiteraard heeft de BridgeBond – waar nodig – het beleid aangepast aan deze Europese wetgeving. Waar mogelijk worden hierbij de belangen van de aangesloten clubs en districten meegenomen. In dit hele proces laat de BridgeBond zich ook extern adviseren. Via circulaires zijn de clubs en districten van dit proces op de hoogte gehouden. Ook is een document opgesteld met de Veelgestelde vragen en antwoorden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In de Privacyverklaring van de BridgeBond kunnen clubleden lezen hoe de BridgeBond, maar ook de districten en clubs met de privacy omgaan.

Op grond hiervan is een model Privacyverklaring voor clubs ontwikkeld, op maat gemaakt voor de Basisclubs en de Totaalclubs. Dit model kan de bridgevereniging gebruiken om zelf een privacyverklaring op de eigen website te plaatsen. Uiteraard moet het bestuur deze verklaring aanpassen aan de eigen situatie (zie de grijze balken in het model) en beoordelen of er binnen de club bijzondere afwijkende voorwaarden of gebruiken zijn. Deze moeten hier dan apart worden vermeld. Als naar het oordeel van de club dit model de praktijk van de club goed weergeeft, dan raadt de BridgeBond aan deze verklaring voor de club toepasbaar te maken.

Voor de districten is een model Privacyverklaring Bridgedistricten opgesteld.

Alle verenigingen en districten hebben op het moment van bekendmaking circulaires ontvangen en kunnen hieronder de bestanden downloaden.

Veelgestelde vragen over privacywetgeving
Download
Privacyverklaring BridgeBond update november 2018
Download
ModelPrivacyverklaring NBB-Basisclubs
Download
ModelPrivacyverklaring NBB-Totaalclubs
Download
Model Privacyverklaring Bridgedistricten
Download