Het Nederlands Kampioenschap voor gemengde paren 2018 wordt gehouden op zaterdag 24 maart (halve finale) en zondag 25 maart (finale), in het NDC Den Hommel in Utrecht. Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 14 maart via MijnNBB.

De halve finale begint om 11.00 uur, de finale om 10.30 uur. Ongeveer de helft van de paren in de halve finale (met een maximum van 60) plaatst zich voor de finale; er is een carry over. De halve finale wordt zonder biedschermen gespeeld, de finale met biedschermen. Naast de titel en de eer, zijn ook geldprijzen te verdienen voor de paren die het hoogst eindigen in de finale.

Inschrijven en kosten
Alle NBB-leden kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor de halve finale. De kosten zijn € 35,- per paar. Lunches zijn niet inbegrepen. Aanmeldingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst tot een maximum van 140 paren. Een handleiding voor de inschrijfmodule vind je hier.
 
Paren die door een district naar de halve finale worden afgevaardigd hoeven zich niet zelf in te schrijven, dat wordt geregeld door het bondsbureau.

Aanvullende wedstrijdbepalingen in de halve finale:

 1. Speelschema Er worden twee zittingen van twintig spellen elk gespeeld, onderverdeeld in twee gedeelten van tien spellen.
 2. Systeemkaarten Twee volledig ingevulde systeemkaarten zijn verplicht. Blanco systeemkaarten zijn verkrijgbaar in de Bridge- en Boekenshop.
 3. Biedsystemen Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden, volgens de definities op de NBB-website www.bridge.nl, zijn niet toegestaan.
 4. Bidding-boxes Het gebruik van de bidding boxes is verplicht.
 5. Alerteren Alerteren is verplicht volgens de geldende NBB-regeling; indien tegenstanders niet gewaar­schuwd willen worden, dienen zij dit voor het begin van het eerste spel bekend te maken. Voor nadere uitwerking van deze regels zie de NBB-website www.bridge.nl.
 6. Stop-waarschuwing Artikel 10 van het Wedstrijd Reglement is van toepassing:
 7. Carry over; tie break In de finale geldt een carry over. Deze carry over is de eindscore van de halve finale (in procenten) die meetelt als ware gespeeld over één zitting van twintig spellen.
 8. Protesten Eventuele protesten in de halve finale worden behandeld door de PK.
 9. Telecommunicatieapparatuur (zoals mobiele telefoons, tablets) Het gedurende de speelperiode zichtbaar bij zich dragen van mobiele telefoons of andere (draagbare) telecommunicatieapparaten, zelfs als ze zijn uitgeschakeld, is niet toegestaan. Indien een dergelijk apparaat tijdens een wedstrijd op welke manier dan ook een geluidssignaal produceert, is dat een overtreding. Ook iedere vorm van telecommunicatie tijdens de wedstrijd is een overtreding (ongeacht eventuele overtredingen van de Spelregels, zie met name art. 73B2). Een paar waarvan een speler deze regel overtreedt, wordt bestraft met 100% van de top van een spel.
 10. Bridgemate Herhaaldelijk foutieve of onvolledige invoer in de Bridgemate kan (voor beide betrokken paren) straf tot gevolg hebben.
 11. Strafbepalingen Voor de toepasselijke bepalingen wordt kortheidshalve verwezen naar het Wedstrijd Reglement dat van kracht is.
 12. Speelschema halve finale (richttijden; onder voorbehoud)
  11:00 - 12:25      Eerste zitting, tien spellen
  12:25 - 12:35      Korte pauze
  12:35 - 14:00      Eerste zitting, tien spellen
  14:00 - 14:45      Lunchpauze
  14:45 - 16:10      Tweede zitting, tien spellen
  16:10 - 16:20      Korte pauze
  16:20 - 17:45      Tweede zitting, tien spellen
  18:00                  Voorlopige uitslag
  18:15                  Einde protesttijd
 13. Prijzen (alleen in de finale) De beschikbare prijzen zijn als volgt (per paar), bij een deelname in de halve finale van ten minste 110 paren:
  1. € 500,- 2. € 400,- 3. € 300,- 4. € 200,- 5. € 150,-  6-8. € 100,-