Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Clubondersteuning

clubondersteuningDe BridgeBond zet zich in voor alle clubs. We bieden dan ook (heel veel) clubondersteuning. Dat kan zijn bij het werven van nieuwe leden en promotie of zeer uiteenlopende verenigingsvragen van het clubbestuur. Onze expertise is beschikbaar voor onze clubs. Voor al deze ondersteuning hoeven clubs niet apart aan de Bridgebond te betalen.

Clubondersteuning helpt!

De BridgeBond ondersteunt jouw club, zichtbaar én op de achtergrond. Van bestuurlijk tot heel praktisch, we helpen graag. Wil je club nieuwe leden werven? We voorzien in promotiemateriaal als folders of Start Met Bridge. Gebruik onze materialen en vier je jubileum of eer je bijzondere leden!

We helpen snel met actuele zaken en denken mee over langetermijnprojecten. Met je clubbestuur delen we graag onze expertise en ervaring. Bijvoorbeeld wanneer je een technische commissie, een fusie, statuten, je administratie of privacyverklaring moet inrichten. Ook een interne of externe strubbeling kan de beste overkomen. We zijn er voor jouw club, vrijwilligers en leden. Je kunt ons zien als de helpdesk voor alles wat er in en om je club gebeurt.


clubondersteuningWerving

De BridgeBond wil graag dat de bridgeclubs floreren. Naast de inzet voor de gewone bridgeavond heeft elke club ook de zorg voor de continuïteit van het ledenaantal op langere termijn. Om succesvol te bestaan moet elke club aan werving doen. Clubondersteuning kan voorzien in gratis folders en ander promotiemateriaal voor clubs. Denk je aan het opzetten van een bridgecursus om leden te werven? Vraag dan naar Start Met Bridge.

Bestuurlijk

Clubondersteuning staat het bestuur bij, op korte termijn en bij langetermijnbeslissingen. Maak gebruik van onze expertise op organisatorisch, juridisch en financieel vlak. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • Advies aan het bestuur over de invulling van functies, statuten, omgaan met de privacywetgeving en interne of externe strubbelingen
  • Wat zijn de taken van een TC bijvoorbeeld?
  • Hoe zet je een fusie op?
  • Hoe zit het ook alweer met de contributie van clubs en hun leden?
  • Hoe administreer je in een bridgeclub? Hoe verzeker je jouw club tegen onverwachte tegenslagen?

Heeft je club iets te vieren?

We hebben allerlei materiaal voor de invulling van jubilea en eren van speciale leden! Heb je weleens Bringo gedaan? Of Kluiten? Tijdens speciale gelegenheden als de kerstdrive is het leuk om een keertje een alternatieve vorm van bridge te spelen. Elke vijf jaar is het natuurlijk extra feest. Vrijwel elke vereniging viert zo’n jubileum. De BridgeBond helpt je op weg bij het organiseren. Ook je speciale leden mag je niet vergeten. Op de foto zie je bijvoorbeeld de stuur, waarmee je een vrijwilliger in het zonnetje zet.

Meer informatie over clubondersteuning vind je in de kennisbank.