Nieuwe spelregels per 1 september 2017
Op deze webpagina informeren we je over de nieuwe spelregels. In de loop van de komende maanden zal er steeds meer informatie beschikbaar komen, die we dan hier zullen publiceren.

Belangrijk om te weten: de nieuwe spelregels gaan in op 1 september 2017. In het septembernummer van Bridge komt een artikel waarin de nieuwe spelregels worden geïntroduceerd. Het artikel zal vanaf begin september ook op deze webpagina te lezen zijn.

Spelregels voor wedstrijdbridge
De Laws Committee van de World Bridge Federation (WBF) houdt elke tien jaar de spelregels voor wedstrijdbridge tegen het licht. De wijzigingen hebben tot doel het spel soepeler te laten verlopen. Inmiddels zijn de besluiten tot aanpassingen verwerkt in een nieuwe uitgave van het spelregelboekje voor wedstrijdbridge.
  Vertaling
De vertaling is in juni door de Weko vastgesteld en sindsdien in pdf-vorm voor iedereen beschikbaar. De meest actuele versie is deze: vertaling van de internationale spelregels voor wedstrijdbridge 2017. We actualiseren deze pdf waar nodig, inmiddels zijn enkele kleine aanpassingen gedaan.
Gratis spelregelboekjes
Eind augustus ontvangen alle aangesloten verenigingen naar rato van het aantal leden een of meer gratis spelregelboekjes. De spelregelboekjes zijn vanaf 18 juli ook met ledenkorting verkrijgbaar in de Bridge- en Boekenshop.

In de eerste druk vind je een kleine, maar elementaire tekstfout op pagina 30 (artikel 12C1e). In de pdf is het hersteld, maak je gebruik van het spelregelboekje dan is het goed dit aan te tekenen in je eigen exemplaar.

Er staat:
Als de overtredende partij na de onregelmatigheid bijdraagt aan haar eigen schade (…)
Dat moet zijn:
Als de niet-overtredende partij na de onregelmatigheid bijdraagt aan haar eigen schade (…)
'Perfect Rechtgezet'
Speciaal voor de wat minder ervaren wedstrijdleider heeft Rob Stravers het boekje Perfect Rechtgezet geschreven. Eind augustus ontvangen alle aangesloten verenigingen naar rato van het aantal leden een of meer exemplaren van Perfect Rechtgezet. De uitgaven zijn ook met ledenkorting verkrijgbaar in de Bridge- en Boekenshop. Perfect Rechtgezet verwachten we half augustus beschikbaar te hebben in de winkel.
  Voor wedstrijdleiders: speciale WekoWijzer en kaderdagen
Voor de wedstrijdleiders is er een special van de WekoWijzer waarin de nieuwe spelregels uitgebreid worden behandeld. Daarnaast verzorgen vrijwel alle districten kaderdagen waarin de nieuwe spelregels aan de hand van voorbeelden worden toegelicht. Informeer bij je district wanneer de kaderdag wordt gehouden en hoe je je daarvoor kunt aanmelden.
  Gerelateerde informatie
Op onze website vind je nog meer informatie over spelregels. Een overzichtje van handige links: