Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

In juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord gelanceerd met als doel om sport toekomstbestendig te maken. Wat begon als Nationaal Sportakkoord krijgt inmiddels in veel gemeenten navolging met een lokaal sportakkoord. Lees hier hoe je als club mee kunt doen aan het lokale sportakkoord om je club vitaler te maken.

Wat betekent het Sportakkoord voor clubbestuurders?

Bestuurders van sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen lokaal en in de maatschappij? Veel clubs zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. En dat vindt de Rijksoverheid en de gezamenlijke sport heel belangrijk, want clubs zijn de basis voor sportend Nederland. Bij clubs sporten we met plezier en ontmoeten we elkaar. En zo zorgen we er met z’n allen voor dat meer mensen met plezier deelnemen.

Wat is het Sportakkoord en hoe werkt het? 

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden. 

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Die bepaalt samen met sportclubs, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties de ambities voor het lokale sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord een adviseur lokale sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport in jouw gemeente; onder meer door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken.

 

Hoe doe je als club mee?

Wil je werken aan de toekomst van jouw club of meedenken over de toekomst van sport en sportclubs in jouw gemeente? Geef je op bij jouw adviseur lokale sport. Kijk op sport.nl/sportakkoord voor meer informatie of neem direct contact op met de Sportakkoord supportdesk.

Achtergrondinformatie over het Sportakkoord

nationaal sportakkoord

In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst besloot het kabinet om een sportakkoord te sluiten met de sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Zes doelen staan de komende jaren centraal voor iedere Nederlander: fan, vrijwilliger, professional in de sport, topsporter of juist die persoon – jong of oud – die nog helemaal niet met sport en bewegen bezig is.

Sportakkoord per gemeente

Bekijk je gemeente op de kaart (klik hier of op de kaart zelf):