Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Governance

Governance BridgeBond en Goed Sportbestuur NOC*NSF In 2005 heeft de Commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF  ’13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur – Pas toe of leg...

Pagina

Ambassadeurs

Het Bondsbestuur van de BridgeBond krijgt veel uitnodigingen voor recepties en bijeenkomsten van districten, jubilerende verenigingen, denksportcentra en overheid. Er zijn zo veel uitnodigingen dat...

Pagina

Meer nieuws

Nieuws van de NBB-Clubsites   Bridgenieuws van Kees Tammens   Nieuws van Bridgemagazine IMP  

Pagina

Bridge- en Samenlevingsfonds

Aangetoond is dat dat bridge helpt om mensen gelukkiger en minder eenzaam te laten zijn. Heb je zelf ervaren hoe bridge je leven verrijkt heeft...

Pagina

Voorbeeld – District Drenthe

De bridgeclubs in Drenthe hebben vanaf 2017 de handen ineen geslagen om, onder auspiciën van het District Drenthe, de jeugd in Drenthe te leren bridgen. In 2018...

Kennisbank

Schenken aan je bridgeclub

Natuurlijk kun je ook schenken of nalaten aan de vereniging waarvan je zelf lid bent (geweest). Het is een mooie gedachte om te schenken of...

Pagina

Het vrouwenbridgefonds

Wist je dat de Nederlandse Bridge Bond (NBB) voor meer dan 57% uit vrouwelijke leden bestaat? En dat vrouwentopbridge niet in aanmerking komt voor subsidie?...

Pagina

Het jeugdfonds

Vind je ook dat bridge een leerzame denksport is voor kinderen waar ze de rest van hun leven iets aan hebben? Was je vroeger zelf...

Pagina

Nalaten

"Wat moet er met mijn bezittingen gebeuren als ik er zelf niet meer ben?" Er komt een moment waarop je over die vraag gaat nadenken....

Pagina

Schenken

Eenmalige of periodieke schenking Je kunt op twee manieren schenken aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB): door middel van een eenmalige schenking via een periodieke...

Pagina

Zoek een bridge club

Zoek een bridge docent