Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

TV-cursus Iedereen kan bridgen

In een cursus  van twaalf lessen laat Berry Westra zien dat ‘Iedereen kan bridgen’. Afleveringen terugkijken Bij Omroep Max zijn alle afleveringen terug te zien...

Pagina

Mosseldrive

Eerst bridgen tot 17.30 u. en daarna mosselen (onbeperkt met salades – frites - stokbrood en sausjes)

Agenda

Financiële Commissie (FC)

De Financiële Commissie heeft als taken: a) de controle op het financiële beleid van het Bondsbestuur, b) het uitbrengen van een schriftelijk verslag daarover aan...

Pagina

Websites over bridge

Je vindt hier links naar andere websites over bridge. Heb je ook een tip? Stuur hem in. Favorieten Zoek een bridgevereniging (in de buurt/in Nederland)...

Pagina

Bridgecongres

Het Bridgecongres komt eraan. Op 3 november is weer de gezellige ontmoeting tussen clubs en de BridgeBond, waarnaar we elk jaar reikhalzend uitkijken.

Agenda

Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kun je vragen stellen of meldingen doen...

Pagina

Vertrouwens Contact Persoon

De BridgeBond hecht er aan dat je de bridgesport in een sociaal veilige omgeving kunt uitoefenen. Hiertoe heeft de BridgeBond een Vertrouwens Contact Persoon (VCP)...

Pagina

Meldpunt Vals Spel

De BridgeBond streeft naar integere sportbeoefening. Om vals spel te bestrijden heeft het Bondsbestuur, op initiatief van de Spelersraad, besloten een Meldpunt Vals Spel in...

Pagina

Straf- en Tuchtrechtreglement

Straf- en Tuchtrecht De BridgeBond (NBB) kent een systeem van tuchtrechtspraak waardoor gedrag, dat ongewenst is en/of het goede imago van de bridgesport kan beschadigen,...

Pagina

Adviesraad (AR)

De Adviesraad heeft tot taak het Bondsbestuur met advies bij te staan omtrent onderwerpen (w.o. visieontwikkeling en beleid) die van strategisch -dikwijls lange termijn- belang...

Pagina

Zoek een bridge club

Zoek een bridge docent