Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Vertrouwens Contact Persoon

De BridgeBond hecht er aan dat je de bridgesport in een sociaal veilige omgeving kunt uitoefenen. Hiertoe heeft de BridgeBond een Vertrouwens Contact Persoon (VCP)...

Pagina

Meldpunt Vals Spel

De BridgeBond streeft naar integere sportbeoefening. Om vals spel te bestrijden heeft het Bondsbestuur, op initiatief van de Spelersraad, besloten een Meldpunt Vals Spel in...

Pagina

Straf- en Tuchtrechtreglement

Straf- en Tuchtrecht De BridgeBond (NBB) kent een systeem van tuchtrechtspraak waardoor gedrag, dat ongewenst is en/of het goede imago van de bridgesport kan beschadigen,...

Pagina

Adviesraad (AR)

De Adviesraad heeft tot taak het Bondsbestuur met advies bij te staan omtrent onderwerpen (w.o. visieontwikkeling en beleid) die van strategisch - dikwijls langetermijn -...

Pagina

Governance

Governance BridgeBond en Goed Sportbestuur NOC*NSF In 2005 heeft de Commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF  ’13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur – Pas toe of leg...

Pagina

Ambassadeurs

Het Bondsbestuur van de BridgeBond krijgt veel uitnodigingen voor recepties en bijeenkomsten van districten, jubilerende verenigingen, denksportcentra en overheid. Er zijn zo veel uitnodigingen dat...

Pagina

Meer nieuws

Nieuws van de NBB-Clubsites   Bridgenieuws van Kees Tammens   Nieuws van Bridgemagazine IMP  

Pagina
Kennisbank
Nieuwe vereniging

Bridge- en Samenlevingsfonds

Aangetoond is dat dat bridge helpt om mensen gelukkiger en minder eenzaam te laten zijn. Heb je zelf ervaren hoe bridge je leven verrijkt heeft...

Pagina

Voorbeeld – District Drenthe

De bridgeclubs in Drenthe hebben vanaf 2017 de handen ineen geslagen om, onder auspiciën van het District Drenthe, de jeugd in Drenthe te leren bridgen. In 2018...

Kennisbank
Jeugdbridge

Schenken aan je bridgeclub

Natuurlijk kun je ook schenken of nalaten aan de vereniging waarvan je zelf lid bent (geweest). Het is een mooie gedachte om te schenken of...

Pagina

Zoek een bridge club

Zoek een bridge docent