Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Clubcoördinator nieuwe leden

Het hart van uw bridgeclub is het speelmoment (of speelmomenten) en natuurlijk wilt u dit perfect geregeld hebben. Iedere vereniging heeft daarom een Technische Commissie...

Kennisbank
Werving en opvang

Model privacyverklaringen

Voor verenigingen én districten zijn (vernieuwde) privacymodellen beschikbaar. Alle NBB-Basisclubs, NBB-Totaalclubs en districten kunnen het model dat voor hen van toepassing is downloaden en aanpassen....

Kennisbank
Juridisch

Ledenwerving

Personen die willen leren bridgen De BridgeBond heeft het programma ‘Start Bridge’ ontwikkeld om verenigingen te helpen met werven en opleiden van deze nieuwe leden. Klik...

Kennisbank
Werving en opvang

Opvang cursisten

Plotseling is het zover: de bridgelessen die uw vereniging gaf zijn afgelopen en de cursisten gaan 'gewoon' lid worden. Of de plaatselijke bridgedocent heeft zijn...

Kennisbank
Werving en opvang

Bridgecursus via de club: ‘Starten met Bridge’

De BridgeBond wil graag dat de bridgeclubs floreren. Naast de inzet voor de gewone bridgeavond heeft elke club ook de zorg voor de continuïteit van...

Kennisbank
Clubondersteuning

Vrijwilligersbeleid

Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de...

Kennisbank
Vrijwilligers

Uit uw waardering

Om vrijwilligers te behouden moet u hen laten blijken dat ze gewaardeerd worden. Hoe doet u dat? Dat hoeft niet financieel te zijn. Sterker, u...

Kennisbank
Vrijwilligers

Aansprakelijkheidsverzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor de verenigingen dekt zaken waarvoor de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden. Iemand breekt bijvoorbeeld zijn voet omdat een koffer met spelmateriaal...

Kennisbank
Juridisch

Calamiteitenfonds

Het calamiteitenfonds van de Nederlandse Bridge Bond is er om bridgeverenigingen, die door een calamiteit worden getroffen, zo snel mogelijk in staat te stellen het...

Kennisbank
Juridisch

Schorsing en royement

Elke bridgevereniging krijgt er wel eens mee te maken: ruzies, conflicten, wanbetaling of gedrag dat niet door de beugel kan. Soms loopt dat zelfs uit...

Kennisbank
Juridisch

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als je bestuurder bent bij een vereniging, wil je je graag bezighouden met je taak binnen die vereniging. Bestuurders staan niet altijd stil bij hun...

Kennisbank
Juridisch

ZZP en Wet DBA

De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend...

Kennisbank
Financiën

Zoek een bridge club

Zoek een bridge docent